Om oss

Välkommen till Östgötadistriktet i Föreningen Nordsvenska Hästen

Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) är uppbyggt av distrikt, varav Östgötadistriktet (Östergötlands län) är ett av dessa. FNH-distriktetens uppgift är att samla nordsvenska brukshäst-uppfödare och övriga intresserade för den nordsvenska brukshästen till gemensamt arbete för den nordsvenska brukshästrasens främjande.

Så här gör vi för att du ska kunna förverkliga dina drömmar och mål med din nordsvenska brukshäst

Inom ett distrikt leds arbetet av en distriktsstyrelse bestående av fullmäktige samt särskilt valda styrelseledamöter så att styrelsen kommer att bestå av minst tre ledamöter. För ledamot i distriktsstyrelsen utses även suppleant. Mandattiden för vald ledamot och suppleant är fyra år.

Sin rösträtt har man på det årliga distriktsårsmötet som man kallas till i det distrikt som finns där man bor. Där väljs bl.a. fullmäktige som sedan i sin tur kallas till det årliga fullmäktigemötet där bl.a. FNH:s styrelseledamöter väljs

Har du frågor, idéer eller synpunkter, kontakta gärna den/de ansvariga för respektive område. Eller skicka ett mail till distriktet: fnh_ostergotland@hotmail.com

Välkommen!

 

Ordförande/Fullmäktig/Körkursansvarig/Ersättare länskommité

Eva Samelius Tollstorp, Solberga 1, 585 98 LINKÖPING  Tel. 070-954 54 64 Mail: eva@samelius.se

Vice Ordförande/Fullmäktigsuppleant/Länskommitérepsentant

Kåre Gustafson Emmetorp, 610 12 HÄLLESTAD Tel. 070-555 04 63 Mail: ordforande@nordsvensken.org

Sekreterare/Fullmäktigesuppleant/Medlemsansvarig/Info-blad/
FNH tidningskontakt

Jessica Göransson Örebrov. 460 LJUSFALLSHAMMAR Tel. 0739-29 19  44 Mail: ripa23118@gmail.com

Kassör/Ledamot/SISU kontakt

Folke Tageman Solbacka, 610 12 HÄLLESTAD Tel. 0122-502 51, 072-024 17 50
Mail: solbacka@compaqnet.se

Körkursansvarig/Fullmäktigsuppleant

Karin Hebbe Åbrinken8, 589 43 LINKÖPING
Tel. nr. 013-16 34 01

Hemsideredaktör/ Fullmäktig/Körkursansvarig

Göran Molin Malviken 1, 612 94 FINSPÅNG Tel. 070-37 40 150. Mail: mailtogoran@msn.com

PR ansvarig/Ledamotsuppleant/Monteransvarig

Annika Karlsson Råsätter, Hasselås, 590 46, RIMFORSA Tel. nr: 070-67 27 384 Mail: info@4tassar.com

Ungdomsansvarig

Mathilda Adamsson, Grytgölsvägen 170. 610 11 GRYTGÖL tel. nr. 070-410 99 08