I smittans tider

I smittans tider så lyssnar vi naturligtvis till de råd och anvisningar som ges från myndigheterna. Då vi har all…

Tre helger för dig

Tre helger för dig som vill vidare i vår kurstrappa. Du som fullföljt vår introduktionskurs eller vår gamla hästhanteringskurs. Dags…

Viktigt Inställd Hästdag 2020

Viktigt meddelande angående Hästdagen 2020 Som meddelas på FNH riks hemsida är 2020 års hästdag på Linköpings friluftsmuseum Gamla Linköping,…

Enkät till er som har nordsvensk

En uppmaning till dig med nordsvensk brukshäst. Enkäten finns på rikssidan Vi i Föreningen Nordsvenska Hästen är vill lära känna…

Viktigt meddelande

Viktigt meddelande ang Grevagården 13-15 mars Med anledning av det rådande smittläget har Folkhälsomyndigheten förordat att inga allmänna sammankomster med…