Vilka är vi

Välkommen till Östgötadistriktet i Föreningen Nordsvenska Hästen

Föreningen Nordsvenska Hästen (FNH) är uppbyggt av distrikt, varav Östgötadistriktet (Östergötlands län) är ett av dessa. FNH-distriktetens uppgift är att samla nordsvenska brukshäst-uppfödare och övriga intresserade för den nordsvenska brukshästen till gemensamt arbete för den nordsvenska brukshästrasens främjande.

Så här gör vi för att du ska kunna förverkliga dina drömmar och mål med din nordsvenska brukshäst

Inom ett distrikt leds arbetet av en distriktsstyrelse bestående av fullmäktige samt särskilt valda styrelseledamöter så att styrelsen kommer att bestå av minst tre ledamöter. För ledamot i distriktsstyrelsen utses även suppleant.

Sin rösträtt har man på det årliga distriktsårsmötet som man kallas till i det distrikt som finns där man bor. Där väljs bl.a.. fullmäktige som sedan i sin tur kallas till det årliga fullmäktigemötet där bl.a. FNH:s styrelseledamöter väljs Har du frågor, idéer eller synpunkter, kontakta gärna den/de ansvariga för respektive område. Eller skicka ett mejl till distriktet: fnh.ostergotland@gmail.com

Distriktsstyrelsen i Östergötlands län:

Göran Molin, Malviken 1, 612 94 Finspång. 0122-138 80, 070-37 40 150
( hemsidesansvarig, distriktets fullmäktige) e-mail: mailtogoran@msn.com

Kåre Gustafson, Emmetorp, 612 75 Hällestad. 070-55 504 63.
(vice ordf. distriktets ledamot)

Eva Samelius, Tollstorp Solberga 1, 585 98 Linköping, 0709-545464
(distriktets fullmäktige)
Karin Hebbe, Åbrinken 8, 589 43 Linköping. 070-5639854
(körkursansvarig, distriktets ledamot)

Annika Karlsson, Råsätter Hasselås, 590 46 Rimforsa. 070-6727384.
(pr-ansvarig, distriktets fullmäktige)

Jessica Göransson, Örebrov. 460, 612 73 Ljusfallshammar. 0739-29 19 44.
(sekr, infobladansv, distriktets ledamot) e-mail: ripa23118@gmail.com

Folke Tageman, Solbacka, 612 75 Hällestad. 0122-502 51, 0720-24 17 50.
(kassör, distriktets ledamot )

Mathilda Adamsson, Grytgölsv 170 Fridhem, 612 74 Grytgöl. 070-4109908.
( ordförande, ungdomsansvarig, distriktets ledamot)

FNH:s Östgötadistrikts Mailadress: OBS !! Ny adress!! fnh.ostergotland@gmail.com

Distriktets hemsida: www.nordsvenskbrukshast.org

Riksföreningens hemsida: http://www.nordsvensken.org