Mätinstruktion

Så här mäter man Nordsvensk Brukshäst. Tobias Sandahl visar utförligt och pedagogiskt på filmen